اتاق فرار های

Mirror

هم گروهی ها

باید دیگه یادبگیری از دوستات استفاده کنی و درست حسابی بهشون اعتماد کنی...

محدودیت زمان

یه آدم همیشه‌ی خدا تو محدودیتا ستاره میشه.پس تو میرور یه ستاره شو

یا حل کن یا بباز

تا حالا هیچ وقت دلت خواسته ببازی؟!تو میرور هیچ وقت دلت اینو نمیخواد...

جزئیات خلاقانه

باور کن اینقدر جزئیات دقیق و خلاقانه هستن که بعضی وقتا خودمونم سرنخارو گم میکنیم😎

تصاویر محیط اسکیپ روم های ما

بازی های ما

0

150,000 تومان

110,000 تومان به ازای هر نفر

0

140,000 تومان

120,000 تومان به ازای هر نفر

0

135,000 تومان

110,000 تومان به ازای هر نفر